logo

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Class for me. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và tài liệu trên trang web này thuộc về Class for me hoặc các bên sở hữu thứ ba. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trái với quy định của luật bản quyền là không được phép.
Bạn không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc tạo ra các công trình phái sinh từ nội dung trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Class for me.

2

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự truy cập trái phép hoặc mất mát dữ liệu cá nhân.
Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp chính xác và không vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai.

3

Sử dụng trang web

Bạn chỉ được sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng trang web này đều bị nghiêm cấm.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin từ trang web này.

4

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật theo ý của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ để nắm bắt các thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi. (Xem chi tiết)

1900 63 6758