logo

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tại Class for me cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt lịch hẹn, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan đến quá trình học tập của bạn hoặc của con bạn.

2

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn, bao gồm đặt lịch hẹn với giáo viên, quản lý tài khoản của bạn và gửi thông báo liên quan. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và gửi thông tin liên quan đến học tập và giáo dục.

3

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

4

Quyền riêng tư và lựa chọn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin liên quan đến học tập và giáo dục từ chúng tôi.

5

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố và có thể được cập nhật theo ý của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét và kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. (Xem chi tiết)

1900 63 6758